Zelan mugitzen dira objetuak eta irudiak? Zelan mugitu ahal dira animaliak? Zer da mugimendua?

Zelan sortzen da ortzadarra?
Posiblea al da lebitazioa?
Esistizen al dira denbora makinak?
Zer esan gura dau ‘quantum’ berbak?
Zein da naturan topa daiteken indar balio maximoa?
Hutsik al da benetan ‘espazio hutsa’?
Multzo bat da unibertsoa?
Zeintzuk dira fisikan soluzionatzeke dagozan problemak?

Physics pdfFree download of volume I - FALL, FLOW AND HEAT         (260 MB).

Physics pdfFree download of volume II - RELATIVITY AND COSMOLOGY         (50 MB).

Physics pdfFree download of volume III - LIGHT, CHARGES AND BRAINS         (80 MB).

Physics pdfFree download of volume IV - THE QUANTUM OF CHANGE         (38 MB).

Physics pdfFree download of volume V - MOTION INSIDE MATTER: PLEASURE, TECHNOLOGY AND STARS         (85 MB).

Web-orri honek eskaintzen dauan dohainiko fisika testu-liburuak zera kontatzen dau: aipatutako itaunak erantzutea zelan bihurtu dan posible, 2.500 urtez esploratu ta gero. Liburua kuriosoentzat dago idatzita: entretenigarria, bitxia ta erronkagarria orrialde guztietan. Matematika gitxi baliatuz eta eguneroko bizitzaren obserbazioetatik abiatuz, testuak mekanika, termodinamika, erlatibitate orokor eta espezial, elektrodinamika, quantum teoria ta egungo unifikazio saioen alde liluragarrienak esploratzen dauz. Arlo honeen mamia terminorik sinpleetan laburbiltzen da. Adibidez, testuak hurrengo nozioen ondoriotzat aurkezten dau fisika modernoa: entropia minimoa, abiadura maximoa, indar maximoa, karga aldaketa minimoa ta akzio minimoa.

Kuriositatez are gehiago gozatzeko, testuak azken ikerketa emoitzak, animazio onenak, irudi onenak, puzzle fisiko interesgarrienak eta kuriositate fisiko esaguratsuenak aurkezten dauz fisikaren arlo bakoitzean. 500 animazio ta irudi, 90 taula eta 1.600 erronka ta puzzle baino gehiago hartzen dauz barruan.

Ingelesez idatzita, 1.500 orrialde baino gehiago eskaintzen dauz, ikasle, irakasle ta naturaren deskribapen zehatzari buruz kuriosoa dan edonorentzat. Kuriositate gaindiezina be asetzeko, testua denbora ta espazioaren mugak eta bertan topa daitekezan mirariak esploratuz amaitzen da.

If you can correct and expand this page in Basque, please let me know via email. The page should be as interesting and elegant as possible – as physics is. The aim of the page and of the book series is to present the fascination of the subject.

Of course, if you want to help to translate a volume of this book series into Basque, you are even more welcome. You would help the youth a lot. Young people who read science books make the world a better place.