Ako sa veci pohybujú? Prečo sa pohybujú?
Čo je pohyb? Prečo existuje?

Ako môže vyzerať pohyb? Je možná levitácia? Je možné vytvoriť stroj času? Čo znamená slovo 'kvantový'? Je vákuum skutočne prázdne? Je vesmír nemenný? Ktoré problémy vo fyzike stále čakajú na vyriešenie?

Physics pdfFree download of volume I - FALL, FLOW AND HEAT         (260 MB).

Physics pdfFree download of volume II - RELATIVITY AND COSMOLOGY         (50 MB).

Physics pdfFree download of volume III - LIGHT, CHARGES AND BRAINS         (80 MB).

Physics pdfFree download of volume IV - THE QUANTUM OF CHANGE         (38 MB).

Physics pdfFree download of volume V - MOTION INSIDE MATTER: PLEASURE, TECHNOLOGY AND STARS         (85 MB).

Motion Mountain projekt predstavuje voľne stiahnuteľnú učebnicu fyziky, ktorá rozpráva príbehy o tom ako je možné, po 2500 rokoch skúmania, odpovedať na tieto otázky. Je písaná v zábavnej niekedy až provokujúcej forme, s trochou matematiky, vysvetľuje prečo klasická fyzika, teória relativity a kvantová teória musí byť preskúmaná, ako možu byť tieto teórie zhrnuté do jednoduchých foriem, prečo je nutné skúmať miesta kde čas a priestor neexistuje a čo všetko sa tam dá objaviť.

Text je v angličtine a prináša nejedno prekvapenie a nejednu výzvu na svojich viac než 1000 stránkach. Táto učebnica je písaná nielen pre študentov, ale pre každého kto sa zaujíma o fyziku a o to ako to v prírode funguje. Táto bezplatná učebnica fyziky sa vám bude páčiť.

If you can expand and improve this page in Slovak, please let me know via email. This page should be as interesting, passionate and elegant as possible – as physics is.

Of course, if you want to help to translate a volume of this book series into Slovak, you are even more welcome. Do it for the young people around you, and for the fun you will have. You will help the youth a lot and give them a great present. All over the world, we need more young people who read science books, and physics books in particular - also in Slovakia. You will have fun translating, like many before you. And you will have many readers. Young people who read physics books make the world a better place.