Hoe bewegen dingen? Wat is beweging? Waarom bestaat beweging?

Wat hebben vuurwerk, liefde en vlinders met elkaar gemeen? Hoe werken spieren? Hoe ontstaan kleuren? Waarom zien we de sterren? Welke problemen in de natuurkunde zijn nog open?

Physics pdfFree download of volume I - FALL, FLOW AND HEAT         (260 MB).

Physics pdfFree download of volume II - RELATIVITY AND COSMOLOGY         (50 MB).

Physics pdfFree download of volume III - LIGHT, CHARGES AND BRAINS         (80 MB).

Physics pdfFree download of volume IV - THE QUANTUM OF CHANGE         (38 MB).

Physics pdfFree download of volume V - MOTION INSIDE MATTER: PLEASURE, TECHNOLOGY AND STARS         (85 MB).

Het Motion Mountain Project publiceert een gratis natuurkunde boek dat deze en andere vragen beantwoordt. Op een vermakelijke, provocerende en interessante manier wordt uitgelegd dat het hiervoor nodig is in een gebied door te dringen waar tijd en ruimte niet bestaan. De engelstalige tekst, met over 700 illustraties, is een gids voor dit avontuur. Tenminste één verrassing en één uitdaging per pagina zijn gegarandeerd.

Dit fysica boek in pdf formaat is gratis voor iedereen om te bewaren, lezen of af te drukken voor persoonlijk gebruik en om elektronisch te distribueren, maar dan alleen in ongewijzigde vorm en zonder er kosten aan te verbinden.

Suggesties om de tekst in dit natuurkunde boek te verbeteren zijn altijd welkom. Voor goede suggesties komt u in de dankbetuiging of ontvangt u een beloning.

Dit gratis leerboek wordt door een non-profit vereniging gepubliceerd. Donaties zijn mogelijk - en van harte welkom (en zijn ook zonder Paypal rekening mogelijk). Hartelijk bedank voor Uw hulp! Als U wilt, wordt Uw naam in de lijst van sponsoren opgenomen. Stuur een email aan christoph@motionmountain.net als U hulp of meer informatie nodig hebt.