Hoe bewegen dingen? Wat is beweging? Waarom bestaat beweging?

Wat hebben vuurwerk, liefde en vlinders met elkaar gemeen? Hoe werken spieren? Hoe ontstaan kleuren? Waarom zien we de sterren? Welke problemen in de natuurkunde zijn nog open?

Physics pdfFree download of volume I - FALL, FLOW AND HEAT         (260 MB).

Physics pdfFree download of volume II - RELATIVITY AND COSMOLOGY         (50 MB).

Physics pdfFree download of volume III - LIGHT, CHARGES AND BRAINS         (80 MB).

Physics pdfFree download of volume IV - THE QUANTUM OF CHANGE         (38 MB).

Physics pdfFree download of volume V - MOTION INSIDE MATTER: PLEASURE, TECHNOLOGY AND STARS         (85 MB).

Het Motion Mountain Project publiceert een gratis natuurkunde boek dat deze en andere vragen beantwoordt. Op een vermakelijke, provocerende en interessante manier wordt uitgelegd dat het hiervoor nodig is in een gebied door te dringen waar tijd en ruimte niet bestaan. De engelstalige tekst, met over 700 illustraties, is een gids voor dit avontuur. Tenminste één verrassing en één uitdaging per pagina zijn gegarandeerd.

Ontdek de beweging van planten, dieren, bliksem, satellieten, ladingen, licht en lege ruimte zelf! Wees gefascineerd door moleculaire motoren, zwarte gaten, de schoonheid van de natuur en de eenvoud van hoe ze werkt: Ontdek het principe van kosmische luiheid - de minste actie -, de maximale snelheid, de grootste afstand, het hoogste vermogen en de ijksymmetrie, de symmetrie die elektromotoren, radioactiviteit en quarks beschrijft!

Ontdek wat vuurwerk, mobiele telefoons en vlinders gemeen hebben, hoe spieren werken, hoe kleuren verschijnen, hoe levitatie mogelijk is, waarom we de sterren kunnen zien, en welke problemen in de fysica nog steeds zijn onopgelost. Geniet van vele prachtige puzzels over de natuur. Lees meer over het geweldige vorderingen in ons begrip van de processen die ons omringen. Leer hoe de geschiedenis van het universum onze nachtelijke hemel vormt, de zon, ons landschap, onze lichamen en alle atomen waaruit ze bestaan. Vind interessante experimenten voor herhaling. Ontdek de kracht van de begrippen die in de natuurkunde worden gebruikt.

Suggesties om de tekst in dit natuurkunde boek te verbeteren zijn altijd welkom. Voor goede suggesties komt u in de dankbetuiging of ontvangt u een beloning.

Dit gratis leerboek wordt door een non-profit vereniging gepubliceerd. Donaties zijn mogelijk - en van harte welkom (en zijn ook zonder Paypal rekening mogelijk). Hartelijk bedank voor Uw hulp! Als U wilt, wordt Uw naam in de lijst van sponsoren opgenomen. Stuur een email aan christoph@motionmountain.net als U hulp of meer informatie nodig hebt.