Hur kan objekt och bilder röra sig? Varför rör sig djur? Vad är rörelse?

Hur bildas en regnbåge? Är det möjligt att sväva? Existerar tidsmaskiner? Vad betyder egentligen "kvant"? Vilket är det största värdet på krafter i naturen? Är "tomma rymden" verkligen tomt? Står universum still? Vilka problem inom fysiken är fortfarande olösta?

Physics pdfFree download of volume I - FALL, FLOW AND HEAT         (260 MB).

Physics pdfFree download of volume II - RELATIVITY AND COSMOLOGY         (50 MB).

Physics pdfFree download of volume III - LIGHT, CHARGES AND BRAINS         (80 MB).

Physics pdfFree download of volume IV - THE QUANTUM OF CHANGE         (38 MB).

Physics pdfFree download of volume V - MOTION INSIDE MATTER: PLEASURE, TECHNOLOGY AND STARS         (85 MB).

Den här sidan publicerar en fria fysik lärobok som berättar historien om hur det, efter 2500 år av utforskande, blev möjligt att svara på sådana frågor. Boken är skriven på ett underhållande sätt, men också överraskande, och varje sida är en utmaning. Med lite matematik utforskar texten de mest fascinerande delarna av mekanik, termodynamik, den speciella och generella relativitetsteorin, elektrodynamik, kvantteori och moderna försök att förena. Kärnfrågorna inom dessa områden är sammanfattade i enkla termer: det visas hur de är baserade på infall av minimal entropi, maximal hastighet, maximal kraft, minimala laddningar och minimal verkan.

Texten utforskar gränserna av tid och rum, och de under som kan upptäckas där. Dess 1200 sidor skrivna på engelska finns till för studenter, lärare och till alla som har ett intresse om hur naturen kan beskrivas i precisa mått.

Inom fältet för fysik finns de nyaste rönen, de mest intressanta fysiska pusslen och den mest förklarande kuriosan. Över 800 lösta utmaningar och 500 figurer, foton och tabeller finns även inkluderade.

Utforska rörelsen från växter, djur, blixtar, satelliter, laddningar, ljus och tomt utrymme i sig! Var fascinerad av molekylära motorer, svarta hål, naturens skönhet och enkelheten i hur den fungerar: Utforska principen om kosmisk latskap - minst action -, maximal hastighet, det största avståndet, den högsta effekten och mätarsymmetrin, symmetrin som förklarar elmotorer, radioaktivitet och kvarkar!

Ta reda på vilka fyrverkerier, mobiltelefoner och fjärilar har gemensamt, hur muskler fungerar, hur färger ser ut, hur levitation är möjligt, varför vi kan se stjärnorna och vilka fysiska problem som fortfarande finns kvar olöst. Njut av många underbara pussel om naturen. Läs om det stora framsteg i vår förståelse av de processer som omger oss. Lära sig hur berättelsen om universum formar vår natthimmel, solen, vårt landskap, vårt kroppar och alla atomer som utgör den. Hitta intressanta experiment till upprepa. Utforska kraften i begreppen som används i fysik. Du kommer att gilla den här fysikläroboken.