Hvordan bevæger objekter og billeder sig? Hvorfor bevæger dyr sig? Hvad er bevægelse?

Hvordan dannes en regnbue? Er det muligt at svæve ved tankens kraft? Findes der tidsmaskiner? Hvad er et "kvant"? Hvad er den størst mulige kraft i naturen? Er det "tomme rum" virkeligt tomt? Er universet en mængde? Hvilke gåder indenfor fysikken er stadig uløste?

Physics pdfFree download of volume I - FALL, FLOW AND HEAT         (260 MB).

Physics pdfFree download of volume II - RELATIVITY AND COSMOLOGY         (50 MB).

Physics pdfFree download of volume III - LIGHT, CHARGES AND BRAINS         (80 MB).

Physics pdfFree download of volume IV - THE QUANTUM OF CHANGE         (38 MB).

Physics pdfFree download of volume V - MOTION INSIDE MATTER: PLEASURE, TECHNOLOGY AND STARS         (85 MB).

Dette websted stiller en fysik lærebog gratis til rådighed. Den fortæller historien om, hvordan det efter 2500 års udforskning blev muligt at besvare sådanne spørgsmål. Bogen er skrevet med den hensigt, at hver eneste side skal være underholdende, overraskende og udfordrende. Med mindst mulig anvendelse af matematik, udforsker teksten de mest fascinerende dele af mekanikken, termodynamikken, den specielle og generelle relativitetsteori, elektrodynamikken, kvanteteorien og de moderne forsøg på at forene disse. Essensen i hver af disse forskningsområder opsummeres på den enklest mulige måde; det vises hvordan de hver især er baseret på henholdsvis ideerne om mindst mulig entropi, højest mulig hastighed, størst mulig kraft, mindst mulig ladningsændring og mindst mulig virkning.

Teksten afsøger grænserne for tid og rum og de vidundere som kan opdages der. Bogen er på engelsk og dens over 2000 sider stilles til rådighed for studerende, undervisere og enhver anden, der er interesseret i en eksakt beskrivelse af naturen.

På hvert område indenfor fysikken præsenteres den seneste forskning, de mest interessante gåder og de mest forbløffende resultater. Teksten inkluderer mere end 1600 regneopgaver, samt over 500 figurer og tabeller.

Udforsk bevægelsen af planter, dyr, lyn, satellitter, opladninger, lys og tom plads i sig selv! Bliv fascineret af molekylær motorer, sorte huller, naturens skønhed og enkelheden i, hvordan det fungerer: Udforsk princippet om kosmisk dovenskab - mindste handling - den maksimale hastighed, den største afstand, den højeste effekt og målesymmetri, den symmetri, der forklarer elmotorer, radioaktivitet og kvarker!