Как се движат обектите? Защо се движат? Какво е движение?

Как се образува дъгата? Възможна ли е левитацията? Съществуват ли машини на времето? Какво е квант? Каква е стойността на максималната сила в природата? Празен ли е вакуумът? Неподвижна ли е вселената? Кои проблеми във физиката остават нерешени?

Physics pdfFree download of volume I - FALL, FLOW AND HEAT         (260 MB).

Physics pdfFree download of volume II - RELATIVITY AND COSMOLOGY         (50 MB).

Physics pdfFree download of volume III - LIGHT, CHARGES AND BRAINS         (80 MB).

Physics pdfFree download of volume IV - THE QUANTUM OF CHANGE         (38 MB).

Physics pdfFree download of volume V - MOTION INSIDE MATTER: PLEASURE, TECHNOLOGY AND STARS         (85 MB).

Проектът Motion Mountain публикува безплатен учебник по физика, който обяснява как става възможно, след 2500 години изучаване, да бъдат отговорени подобни въпроси. Всяка страница от книгата се стреми да бъде занимателна, удивителна и предизвикателна. С малко помощ от математиката текстът изследва най-увлекателните области в механиката, термодинамиката, общата и специална теория на относителността, електродинамиката, квантовата теория и съвременните опити за унификация. Същината на тези полета е обобщена с прости думи: ще научите как всички те са базирани на понятията минимална ентропия, максимална скорост, максимална сила, минимално изменение на заряда и минимално действие.

Текстът изследва границите на времето и пространството, и чудесата, които могат да бъдат открити там. Учебникът, който представлява над 1200 страници написани на английски, е предназначен за ученици, преподаватели и всички, които се интересуват от точното опознаване на природата.

Във всяка област на физиката са представени резултати от последните изследвания, най-интересните загадки и най-впечатляващите особености. Текстът съдържа над 680 задачи (и решенията им) и 510 таблици, диаграми и снимки.

*

If you can expand and improve this page in Bulgarian, please let me know via email. This page should be as interesting, passionate and elegant as possible – as physics is.

Of course, if you want to help to translate a volume of this book series into Bulgarian, you are even more welcome. You would help the youth a lot and give them a great present. All over the world, we need more young people who read science books. They make the world a better place.