Com es mouen els objectes? Per què es mouen?
Què és el moviment? Per què existeix?

Quins efectes pot tenir el moviment? És possible la levitació? És possible construir una màquina del temps? Quina és la major força de la Natura? Què significa 'quàntic'? Està buit de veritat l'espai buit? És un conjunt l'Univers? Quins problemes en física encara no s'han resolt?

Physics pdfFree download of volume I - FALL, FLOW AND HEAT         (260 MB).

Physics pdfFree download of volume II - RELATIVITY AND COSMOLOGY         (50 MB).

Physics pdfFree download of volume III - LIGHT, CHARGES AND BRAINS         (80 MB).

Physics pdfFree download of volume IV - THE QUANTUM OF CHANGE         (38 MB).

Physics pdfFree download of volume V - MOTION INSIDE MATTER: PLEASURE, TECHNOLOGY AND STARS         (85 MB).

El Projecte Motion Mountain publica un llibre de física gratuït que ens explica la història de com ha estat possible, després de 2500 anys d'exploració, respondre a aquestes qüestions. D'una forma provocadora i amena, amb poques matemàtiques, narra per què la física clàssica, la relativitat i la teoria quàntica han de ser explorades, com es poden resumir en termes simples, per què és necessari avançar cap a regions on el temps i l'espai no existeixen i quines meravelles es poden descobrir enllà.

El text, escrit en anglès, presenta almenys una nova sorpresa i un nou desafiament en cadascuna de les seves més de mil planes. El llibre està escrit per als estudiants i per a tot aquell que estigui interessat en la física i en la descripció precisa de la Natura.

If you can expand and improve this page in Catalan, please let me know via email. This page should be as interesting, passionate and elegant as possible – as physics is.

Of course, if you want to help to translate a volume of this book series into Catalan, you are even more welcome. Do it for the young people around you, and for the fun you will have. You will help the youth a lot and give them a great present. All over the world, we need more young people who read science books, and physics books in particular - also in Catalonia. You will have fun translating, like many before you. And you will have many readers. Young people who read physics books make the world a better place.